آیین نامه ثبت نام

قابل توجه داوطلبان ورودی دبیرستان دخترانه کوشش نیاوران(منطقه یک)
احراز شرایط زیر الزامی می باشد:
 
معدل بالای 19
انضباط 20


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام