چاپ خبر
یکشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۶
افتخارات کسب شده دانش آموزان کوشش در سطح کشوری
کسب مقام اول و سوم کشوری در رشته سازه ماکارونی جشنواره ابن سینا    تعداد تیم شرکت کننده در این مسابقه: سی تیم از 25 مدرسه کشور
 
 
کسب مقام دوم کشوری در رشته رباتیک جشنواره ابن سینا                      تعداد تیم شرکت کننده در مسابقه : 30 تیم 
 
 
کسب مقام سوم و پنجم در رشته رباتیک مسابقات کشوری مدکاپ           تعداد تیم شرکت کننده در مسابقه : 45 تیم 
 
 
کسب مقام چهارم کشوری در رشته معماری                                              تعداد تیم شرکت کننده در مسابقه: 50 تیم
 
 
در رشته سازه ماکارونی مسابقات کشوری مدکاپ، تیم مدرسه کوشش           بین ده تیم برگزیده از بین 45 تیم به مرحله فینال رسید.
انتهای پیام/.