چاپ خبر
یکشنبه, ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه دمو جهت آشنایی دانش آموزان عزیز دوره اول با رشته های پژوهشی
طی دوهفته توضیحات لازم توسط کارشناسان راهنما در خصوص رشته های سازه ماکارونی، رباتیک، زیست، معماری، کمیکار، Goldberg ، فیزیک، هوا فضا و عکاسی جهت آشنایی دانش آموزان دوره اول ارائه گردید.
 
انتهای پیام/.