29 فروردین 1397

كسب مقام دوم رشته سازه ماکارونی در سيزدهمين دوره مسابقات كشوري "تبيان"

كسب مقام دوم در سيزدهمين دوره مسابقات كشوري "تبيان"واقع در دانشگاه شهيد بهشتي در رشته سازه ماكاروني، گرايش راندماني (ازبين  ٤٢تيم شركت كننده )را به دانش آموزان افتخارآفرین کوشش خانم ها نازنين توكلي،ملينا زماني ،رايا وفايي پور و الينا ترقيان تبريك مي گوييم.
مولف: admin
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

28 فروردین 1397

كسب مقام سوم سازه ماکارونی در سيزدهمين دوره مسابقات كشوري "تبيان"

كسب مقام سوم  در سيزدهمين دوره مسابقات كشوري "تبيان"واقع در دانشگاه شهيد بهشتي در رشته سازه ماكاروني، گرايش ستون فشاري( ازبين٤٢تيم شركت كننده) را به دانش آموزان عزيزمان خانم ها نیايش صادقي و مبينا رمضاني تبريك مي گوييم.
مولف: admin
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

28 فروردین 1397

كسب مقام دوم رشته کمیکار در سيزدهمين دوره مسابقات كشوري" تبيان"

كسب مقام دوم در سيزدهمين دوره مسابقات  كشوري" تبيان" واقع در دانشگاه شهيد بهشتي در رشته كميكار، گرايش عملكرد (از بين ٤٢ تيم شركت كننده ) را به دانش آموزان عزيزمان خانم ها نسترن لطفعلي ،عسل افسر و ساغر نامي راد تبريك مي گوييم.
 
مولف: admin
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

21 فروردین 1397

تیم رباتیک کوشش باز هم افتخار آفرید

کسب مقام اول در بین 27 تیم شرکت کننده رشته رباتيك ،super team  در سيزدهمين دوره مسابقات بين المللي  IRAN OPEN (واقع در نمايشگاه بين المللي ) را به دانش آموزان عزيزمان خانم ها نهال فرامرزي، نورا چلاجور، يگانه عبدالهي، پارميدا حاج حسين، مها امامي و نرگس جاودان تبريك عرض مي نماييم .
مولف: admin
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1