امکانات مدرسه
 
 •  
 •  
 • سالن مطالعه  
 •  
 •  حضور مشاور بالینی
 •  
 • آزمایشگاه
 •  
 • سالن ورزشی
      نمازخانه
 •  
 • کتابخانه
      زمین بازی مینی گلف
 
      فوتبال دستی
 
      میز پینگ پنگ
 
      پیانو
 •  
 • بوفه غذای گرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر گردان